Online upit za kredit

Kreditni upitnik

Osnovni podaci

(Nije obavezno)

(Nije obavezo ako ste upisali broj telefona, ali preporučamo da upišete)

Traženi kredit
Postojeća zaduženja
Ostalo
Dodatni podaci za još bolju procjenu kreditne sposobnosti (neobvezno, ali bitno za točniju procjenu)
Molimo pričekajte...

Vaši podaci su potpuno sigurni!
Društvo Pro savjetovanje je licencirano od strane Ministarstva financija i HNB-a za kreditno posredovanje.
Vaši podaci su zaštićeni i koriste se isključivo u svrhu neobavezne procjene kreditne sposobnosti kao što je navedeno u Uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja i smisao slanja kreditnog upitnika

Slanje Brzog upitnika za kredit (dalje: Upitnik) namjenjeno je boljem razumijevanju potreba za financiranjem potencijalnog klijenta koji je poslao Upitnik (dalje: Klijent).

Ovlaštena osoba u Pro savjetovanju d.o.o. (dalje: Posrednik) će temeljem podataka iz Upitnika preliminarno procijeniti kredinu sposobnost Klijenta, koju će mu komunicirati u povratnom telefonskom pozivu na ostavljeni kontakt telefon ili e-mail iz Upitnika.
Pri tome će izravno s Klijentom dogovoriti daljnje korake u smislu sastanka u uredima Posrednika ili posredovanja na daljinu uz komunikaciju e-poštom, telefonom ili klasičnom poštom uz obvezu poštivanja svih zakonskih propisa, a posebno Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Klijent izričito izjavljuje da je Pro savjetovanju d.o.o. dobrovoljno slanjem ispunjenog Upitnika, e-pošte ili kroz telefonski razgovor stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući jmbg, OIB i ostale osobne podatke) te dozvoljava da se istima koristi u cilju Klijentove identifikacije i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice, osiguratelja, fondova i sl.) i Klijenta.

Podaci su dani u svrhu posredovanja u realizaciji odabranog financijskog ili drugog proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između Klijenta te ostale institucije u skladu sa pozitivnim propisima uključujući i Ured za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Klijent dozvoljava da Posrednik njegove osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da mu se može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon, e-mail, pisano i sl.) u svrhu obavijesti o njegovim obvezama prema ugovoru za koje je posredovao, ili za obavijesti o novim uslugama i proizvodima.